top of page

Lập kế hoạch thi công và quản lý dự án

  • 8 hours
  • Hồng Hà

Service Description

Dịch vụ bao gồm: - Kế hoạch thi công - Bảng theo dõi tiến độ thi công - Bảng kiểm tra danh mục (check list) - Báo cáo tiến độ thi công - Báo cáo nghiệm thu và bàn giao - Kế hoạch thi công được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng và hồ sơ thiết kế Bạn sẽ hoàn toàn rảnh tay khi thực hiện dịch vụ này, đội ngũ của chúng tôi sẽ thực hiện phần khó khăn nhất của dự án thiết kế-thi công nội thất.


Contact Details

  • 11A Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    0703900540

    nadadesign21@gmail.com


bottom of page