top of page
4abdd968831593.5b6aedacd3e41.png

THIẾT KẾ 3D RESORT AMIANA

CHỦ ĐẦU TƯ: 


LOẠI HÌNH: Resort nghỉ dưỡng


DIỆN TÍCH: 200m2ĐỊA ĐIỂM: TP. Nha Trang


HẠNG MỤC THỰC HIỆN: Thiết kế 3D

bottom of page