top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Thiết kế gần gũi với thiên nhiên, nhìn chung chủ yếu là tông màu gỗ trầm, có phần hơi tối và thiếu thu hút. Tuy nhiên, không gian lại rất mộc mạc và gần gũi, đặc biệt rất hòa hợp với thiên nhiên, đem đến cảm giác ấm áp dễ chịu cho khách hàng.

Thiết kế quán cà phê mộc mạc gần gũi

Loại dự án

Thiết kế nội thất

Ngày

Năm 2023

Thiết kế gần gũi với thiên nhiên, nhìn chung chủ yếu là tông màu gỗ trầm, có phần hơi tối và thiếu thu hút. Tuy nhiên, không gian lại rất mộc mạc và gần gũi, đặc biệt rất hòa hợp với thiên nhiên, đem đến cảm giác ấm áp dễ chịu cho khách hàng.

bottom of page