top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Không gian ngoại thất thư giãn hòa hợp với thiên nhiên tại khách sạn nghỉ dưỡng.

Ngoại thất sân vườn khách sạn

Loại dự án

Thiết kế

Ngày

Năm 2023

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Không gian ngoại thất thư giãn hòa hợp với thiên nhiên tại khách sạn nghỉ dưỡng.

bottom of page