top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Đa số khách sạn hiện nay luôn lựa chọn hướng thiết kế sang trọng, tiết chế các chi tiết trang trí, điều này giúp không gian dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn. 
Tông màu thường được các khách sạn lựa chọn chủ yếu là tông trắng-kem, hoặc vàng ấm, xanh dương nhạt.

Mẫu thiết kế khách sạn sang trọng hiện đại

Loại dự án

Thiết kế nội thất

Ngày

Năm 2023

Đa số khách sạn hiện nay luôn lựa chọn hướng thiết kế sang trọng, tiết chế các chi tiết trang trí, điều này giúp không gian dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn.
Tông màu thường được các khách sạn lựa chọn chủ yếu là tông trắng-kem, hoặc vàng ấm, xanh dương nhạt.

bottom of page