top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Dự án cải tạo nội thất và ngoại thất khách sạn với tầm nhìn hướng ra biển và khoảng sân trong rộng thoáng. Tận dụng kiến trúc sẵn có, cùng với các diện tích ngoài trời lớn, chúng tôi đã cải tạo với các cửa sổ và cửa đi lớn, tạo tầm nhìn tốt. Từ đó giúp các không gian nhỏ bên trong kết nối dễ dàng hơn, khách hàng có được không gian hòa hợp với thiên nhiên, là nơi nghỉ dưỡng phù hợp.

Khách sạn Sea and Sun

Loại dự án

Thiết kế - cải tạo nội thất

Ngày

Năm 2022

Địa điểm

Thành phố Quy Nhơn - Việt Nam

Diện tích

250m2

Dự án cải tạo nội thất và ngoại thất khách sạn với tầm nhìn hướng ra biển và khoảng sân trong rộng thoáng. Tận dụng kiến trúc sẵn có, cùng với các diện tích ngoài trời lớn, chúng tôi đã cải tạo với các cửa sổ và cửa đi lớn, tạo tầm nhìn tốt. Từ đó giúp các không gian nhỏ bên trong kết nối dễ dàng hơn, khách hàng có được không gian hòa hợp với thiên nhiên, là nơi nghỉ dưỡng phù hợp.

bottom of page