top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Dự án thiết kế không gian quán Cà phê Mơ Cung. Với không gian tươi mới và sống động, hướng đến các khách hàng trẻ. Không gian quán được mở rộng tối đa về tầm nhìn, kết hợp với không gian đọc sách, tạo nên tổng thể rộng thoáng, gần gũi với thiên nhiên.

Cà Phê Mơ Cung

Loại dự án

Thiết kế nội thất

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Hoàn thiện

Năm 2023

Diện tích

300m2

Dự án thiết kế không gian quán Cà phê Mơ Cung. Với không gian tươi mới và sống động, hướng đến các khách hàng trẻ. Không gian quán được mở rộng tối đa về tầm nhìn, kết hợp với không gian đọc sách, tạo nên tổng thể rộng thoáng, gần gũi với thiên nhiên.

bottom of page