top of page

Choose your pricing plan

 • GÓI 3D CÔNG TY(M2)

  180.000₫
  NADA nhận thiết kế cho các công ty cần sử dụng dịch vụ 3D
   
  • Tư vấn sơ bộ về vật liệu và định hướng thiết kế
  • Mặt bằng bố trí nội thất
  • Bản vẽ thiết kế 3D nội thất
 • GÓI THÔNG DỤNG (M2)

  220.000₫
  Hồ sơ thiết kế bao gồm bản vẽ 3D, 2D và danh mục vật liệu
  Valid for 6 months
  • Tư vấn sơ bộ về vật liệu và định hướng thiết kế
  • Khảo sát hiện trạng thực tế
  • Mặt bằng bố trí nội thất
  • Bản vẽ thiết kế 3D nội thất
  • Triển khai bản vẽ 2D
  • Danh mục chi tiết vật liệu
 • GÓI CAO CẤP(M2)

  300.000₫
  Hồ sơ thiết kế hoàn thiện và dự toán chi phí thực hiện
   
  • Tư vấn sơ bộ về vật liệu và định hướng thiết kế
  • Khảo sát hiện trạng thực tế
  • Mặt bằng bố trí nội thất
  • Bản vẽ thiết kế 3D nội thất
  • Triển khai bản vẽ 2D
  • Danh mục chi tiết vật liệu
  • Dự toán chi phí thi công, đề xuất nhà cung cấp
  • Tư vấn và chọn mẫu thực tế cùng chủ đầu tư
  • Hỗ trợ giám sát tác giả khi thi công
 • Thiết kế phối cảnh nội thất

  200.000₫
  +200.000 ₫ m2
  Giá trên 1m2
   
  • Thiết kế phối cảnh nội thất (3D Design)
 • Thiết kế Concept

  100.000₫
  Giá trên 1m2
   
  • Thiết kế phối cảnh nội thất (3D Design)
 • Triển khai bản vẽ kỹ thuật

  100.000₫
  Giá trên 1m2
   
  • Triển khai bản vẽ kỹ thuật
 • Lập dự toán thi công

  150.000₫
  Giá trên 1m2
   
  • Lập dự toán thi công
 • Lập kế hoạch thi công và quản lý dự án

  400.000₫
  Giá trên 1m2
   
  • Lập kế hoạch thi công và quản lý dự án
bottom of page